METANOVA, přísady, olejů, přísada, oleje, maziv, maziva, motorových, motorovy, motorového, molekulární, hydraulického, hydrauliky, průmyslových, snížení, spotřeby, spotřeba, PHM, prodloužení, životnosti, životnost, motorů, motoru, motor, hlučnosti, hlučnost, strojů, průmyslových, zařízení, aditiva, spotřeba, nafta, benzin


HISTORIE PRODUKTŮ

25% z celosvětové výroby energie se ztrácí v důsledku tření. Proto vědci od začátku věnovali velkou pozornost řešení problematiky tření, v jehož důsledku nastává také opotřebení strojních zařízení a snižuje se jejich životnost.
V 50 tých letech byla vyvinuta I.generace cizorodých látek např. na bázi grafitu, MoS2, PTFE apod. Aby bylo dosaženo dobrého výsledku, byla potřebná vysoká odbornost a specielní laboratorní podmínky. Nebylo možné jich použít v případě nových strojů.
Koncem 60-tých a začátkem 70-tých let byla vyvinuta II.generace tzv. "omezovačů tření". Byla to aditiva na vylepšení určitých vlastností maziv - podle účelu použití. Vyžadovala pracnou a nákladnou výrobu. Zde platí pravidlo, že musí být zachována rovnováha aditiv, aby navzájem nebyly rušeny příznivé účinky.
Třetí generace byla vyvinuta koncem 80-tých a začátkem 90-tých let. Byly to přísady, které nebyly na bázi cizorodých látek. Tyto přísady fungují jako tzv. "zušlechťovače kovů" - které vlivem tření, chemické reakce a teploty zušlechťují povrchy kovů a zabezpečují tak ideální podmínky pro mazání. Tyto výrobky byly dány do výroby pod obchodním názvem METANOVA. Poprvé byly oceněny v roce 1991 na frankfurtském mezinárodním autosalonu. Následně na to byly výrobky od r. 1992 distribuovány do Maďarska, později do SK, CZ, BG, RO, PL a do států bývalé Jugoslávie. Do České republiky jsme začali Metanova dovážet koncem roku 1992.
Po úspěšné řadě produktů Metanova, s vylepšenými vlastnostmi odpovídajícími kritériím na zvyšující se požadavky a kvalitu složení produktů, přichází na trh nová řada produktů METANOVA.
Výroba nových produktů METANOVA odpovídá požadavkům norem ISO 9001 a evropským normám o ochraně životního prostředí. Je představitelem látek, které mají a budou mít prvořadé postavení v oblasti maziv budoucnosti a jsou zdrojem vysokých finančních a materiálních úspor.

<< MECHANISMUS PŮSOBENÍ METANOVY >>


Zpět